WyszukiwarkaPolityka Jakości

Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

"Jakość nie jest dziełem przypadku, jest zawsze wynikiem wysiłku człowieka"

 

                                                                                                        (John Ruskin)

Naszym celem jest:

 1. Wykonywanie usług na coraz wyższym poziomie.
 2. Ciągłe doskonalenie jakości udzielanych świadczeń.
 3. Sprawna i kompetentna obsługa w zakresie świadczonych usług.
 4. Dostosowanie się do wymagań Pacjentów/Klientów
 5. Zwiększenie świadomości i zaangażowania na rzecz doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. 

Cele te realizujemy poprzez:

 1. Podnoszenie kwalifikacji personelu (doskonalenie zawodowe w zakresie świadczonych usług oraz w zakresie Systemu Zarządzania Jakością).
 2. Wprowadzanie nowych technik diagnostycznych,  leczniczych, informatycznych.
 3. Zaangażowanie personelu oraz wykorzystanie nowoczesnej aparatury.
 4. Systematyczne monitorowanie satysfakcji i oczekiwań Pacjentów/Klientów.
 5. Tworzenie właściwej infrastruktury i środowiska pracy.
 6. Zaplanowanie, przygotowanie, sterowanie i nadzorowanie zidentyfikowanych procesów, tak aby nie dopuścić do zakłóceń i nieprawidłowości w trakcie ich realizacji.
Kierownictwo Szpitala zobowiązuje się do zapewnienia wysokich standardów świadczonych usług przestrzegając obowiązujących procedur, zapewniając odpowiednie środki do ich realizacji oraz ciągle doskonaląc skuteczność Systemu Zarządzania Jakością.
Kierownictwo Szpitala zobowiązuje wszystkich pracowników WSB SPZOZ do realizacji Polityki Jakości.
Polityka ta będzie aktualizowana i poddawana okresowym przeglądom. 
Politykę tę zatwierdzam i ogłaszam do realizacji.

 

 Dyrektor                           

Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego

Teresa Maria Bogiel                 

Wydanie 2, Warszawa 7.05.2008          
Odsłon: 6696
Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Maria Bogiel
Dodał : Administrator   dnia: 2007-04-03 00:00:00
Zmodyfikował: Rafał Kowalewski   dnia: 2009-08-28 14:09:57
Rejestr zmian